Z uwagi na sytuację epidemiczną, konkurs odbywa się w trybie online oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej

konkurs kartka
plakat kartka 2

Zgłoszenia online: najpierw wybierz swoją kategorię

Kategoria I:

Przedszkola

Kategoria II:

Klasy 1 – 3 Szkoła Podstawowa

Kategoria III:

Klasy 4 – 6 Szkoła Podstawowa

Kategoria IV:

Klasy 7- 8 Szkoła Podstawowa

Kategoria V:

Szkoły ponadpodstawowe, ośrodki wsparcia, dorośli, instytucje
samopomocowe itp

Regulamin

Kliknij i pobierz Regulamin konkursu

Jeśli zgłaszasz się korzystając z poczty tradycyjnej