Przedmiotem projektu było utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto. Projekt zrealizowany został w Pleszewie, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Celem zaplanowanego do realizacji przedsięwzięcia było podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych, poszerzenie wachlarza tych usług i zwiększenie dostępności do tych usług.

Otwarcie Domu Kultury w Pleszewie nastąpiło 11.10.2019r.