Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie

REKRUTACJA ONLINE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii, zapisy na rok szkolny 2020/2021

do Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia  im. Wojciecha Kilara w  Pleszewie będą odbywać się drogą elektroniczną.

W celu zgłoszenia córki/syna  do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wniosku , który jest do pobrania na  stronie szkoły: psmpleszew.pl  w zakładce  „Dla ucznia”

– Zapisy na rok 2020/2021” oraz przesłanie go na adres mailowy : psmpleszew@partnet.pl.

Wniosek można przesłać również w formie zdjęcia.

Termin dostarczenia wniosku do sekretariatu  Szkoły upływa 29 maja 2020 roku, jednak z uwagi na obecną sytuację w kraju może on ulec przesunięciu.

O jakichkolwiek  zmianach zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Wszystkie zmiany będą również  ogłaszane na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Do wniosku wymagane jest  zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań do nauki gry.  

Jednak ze względu na zaistniałą sytuację zaświadczenie takie będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.  

Warunki ubiegania się kandydata znajdziecie Państwo na stronie szkoły w zakładce „Dla ucznia” – Rekrutacja.