Protokół Jury XXIV  Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową – Pleszew 2020

Protokół Jury XXIV Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową – Pleszew 2020

Z posiedzenia Jury
XXIV Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego Na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową – Pleszew 2020 roku.

Jury w składzie:

Przewodniczący: Anna Sobkowiak – grafik komputerowy – Pleszew

Członek: Sławomir Danielski – artysta malarz – Pleszew

Członek: Tomasz Sadło – plastyk CKiS – Kalisz

Komisarz Konkursu – Iwona Wieruszewska – pedagog sztuki – Pleszew

na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2020 roku wyłoniło 65 laureatów XXIV edycji konkursu.

Na konkurs nadesłano 1578  prac ze 146 placówek szkolnych, instytucji oświatowych, kulturalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Ośrodków Samopomocy i  od uczestników indywidualnych z ternu całej Polski.

 

Dziękujemy za udział w konkursie .