Projekt teatralny dla przedszkoli

Projekt teatralny dla przedszkoli

 

Przedszkole nr 1 „Bajka” w Pleszewie rozpoczyna realizację projektu: „Bajkowe Teatralia – klasycy literatury dziecięcej w spektaklach teatralnych przedszkolaków”, który otrzymał nagrodę i dofinansowanie  w II edycji programu grantowego Fundacji ORLEN: „Moje miejsce na Ziemi”. Projekt realizowany będzie we współpracy z Domem Kultury w Pleszewie.

Celem podjętych działań projektowych jest m.in. rozwój lokalnego teatru dziecięcego, edukacja teatralna dzieci w przedszkolach Miasta, Gminy i Powiatu Pleszewskiego, popularyzowanie utworów klasyki literatury dziecięcej z wykorzystaniem form teatralnych, a także rozwijanie nawyków korzystania z życia kulturalnego wśród młodych odbiorców.

W ramach realizacji projektu odbędą się m.in. warsztaty teatralne dla nauczycieli przedszkoli, Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych: „Witajcie w naszej bajce”, spektakl teatralny dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych i lokalnej społeczności oraz wystawa fotograficzna.

 

Zapraszamy.