Konkurs fotograficzny KADR Z OKNA

Konkurs fotograficzny KADR Z OKNA

Konkurs „Kadr z okna – Pleszew w Kwarantannie” już rozstrzygnięty!

Na konkurs nadesłano 173 prace fotograficzne z placówek oświatowych i od uczestników indywidualnych z terenu MiG Pleszew. Prace wybrane przez Jury rozpatrywano pod kontem autentyczności przekazu, oceniane było zaangażowane, biegłość wykonania kompozycji i walory estetyczne. Jury zgodnie z regulaminem nagrodziło łącznie 13 osób, przyznając 3 nagrody główne oraz 10 równorzędnych wyróżnień.

Jury w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Cichy – artysta fotografik

Członek – Anna Sobkowiak – grafik komputerowy

Członek – Sławomir Danielski – artysta malarz

na posiedzeniu w dniu: 27.04.2020 wyłoniło laureatów konkursu:

LISTA LAUREATÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KADR Z OKNA – PLESZEW W KWARANTANNIE”

NAGRODY

Karolina Jędrzejak

Aleksandra Adamczak

Joanna Kujawa

WYÓŻNIENIA

Szymon Furmankiewicz- Pleszew

Przemysław Glinkowski

Nikola Chwałkowska

Martyna Leśniewska

Aleksandra Wojtczak

Jan Lenartowicz

Wiktoria Stoppok

Wiesław Pera

Agnieszka Łukowska

Paweł Łukowski