Konkurs plastyczny „Jestem nową postacią…”

Konkurs plastyczny „Jestem nową postacią…”

Zakończyliśmy już nadawanie spektaklu TEATRU FUZJA w Zajezdni Kultury.

Zapraszamy teraz najmłodszych do działań artystycznych w ramach zaproponowanego przez Dom Kultury konkursu.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia
  2. Zdjęcie w formacie JPG –  max.2 MB
  3. Zdjęcie opisz według wzoru:
 IMIĘ.………….NAZWISKO.……………………….WIEK.………
 ADRES ZAMIESZKANIA.…………………………………………..
 TELEFON.…………………………….email.……………………..
 4. Wyślij na adres mailowy konkursfoto@pleszew.pl
 5. Termin składania prac do 15 czerwca 2020 r. do godz. 23:59
 6. Rozstrzygnięcie konkursu 26 czerwca 2020r.
 7. Wszystkie zdjęcia pokażemy w specjalnie przygotowanej wystawie online.