Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Pleszew, dnia 16 listopada 2020 r.

 

Dom Kultury w  Pleszewie

ul. Kolejowa 3

63-300 Pleszew

 

Informacja o wynikach naboru na stanowiska:

  • animator sztuk wizualnych,
  • animator  działań teatralnych i środowiskowych
  • realizator techniki scenicznej

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: animator sztuk wizualnych, realizator techniki scenicznej, animator  działań teatralnych i środowiskowych w Domu Kultury  w Pleszewie, zostali  wybrani:  Pani Iwona Wieruszewska, zamieszkała w  Lenartowicach, Pani Marta Meller  zamieszkała w Pleszewie  oraz Pan Dawid Budziński zamieszkały  w Gizałkach.

 

Uzasadnienie

W toku procedury naboru kandydatów stwierdzono, że wiedza i doświadczenie ww. kandydatów jest odpowiednia i wystarczająca do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionych stanowiskach.

 

Dyrektor

Domu Kultury w Pleszewie

/-/ Przemysław Marciniak