Fundacja ANIMACJA wydała bezpłatną publikację „Senior w akcji – poradnik senioralny”

Fundacja ANIMACJA wydała bezpłatną publikację „Senior w akcji – poradnik senioralny”

 

Dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego.

 

Fundacja ANIMACJA wydała bezpłatną publikację dla Seniorów, organizacji i instytucji, oraz wszystkich, którzy z seniorami współpracują.

 

W broszurce „Senior w akcji – poradnik senioralny” zawarte zostały informacje o urzędach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach, które mogą być przydatne seniorom. Wśród nich są muzea, biblioteki, ośrodki kultury z numerami telefonów, e-mailami, linkami do social mediów.

Zaprezentowaliśmy walory kulturalne powiatu pleszewskiego przywołując miejsca i historie związane z historią Polski.

 

Osoby chcące otrzymać bezpłatną publikację prosimy o kontakt z Emilią Golińską: +48 519 555 974

(100 pierwszym osobom publikacje wyślemy pocztą- oczywiście bezpłatnie).

 

Informator wydaliśmy w ramach dofinansowania przekazanego przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości- Lokalną Grupę Działania,  w ramach programu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

 

 

Materiały zebrały:

Olga Lewandowska

Emilia Golińska

Lucyna Roszak

Sandra Magnuszewska

Redakcja: Irena Kuczyńska

Skład i łamanie: Anika Nawrocka

Bezpłatna publikacja powstała w ramach współpracy wielu partnerów m.in.:

  1. Fundacja ANIMACJA
  2. Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości
  3. Dom Kultury w Pleszewie
  4. IrenaKuczynska.pl
  5. Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
  6. Senioralne Centrum Wolontariatu
  7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  8. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej