Zawody sportowe

Zawody sportowe

                                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniach 6-8 czerwca odbyły się zawody sportowe w których uczestniczyły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodzież i dorośli. Zadanie zorganizowane zostało w ramach grantu pn.”Organizacja trzech zawodów sportowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. Głównym celem była poprawa jakości życia, aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja turystyki na obszarze LGD SWDP.

Uczestnicy zawodów brali udział w specjalnie przygotowanych konkurencjach i zadaniach, dostosowanych do ich możliwości wiekowych.

Środki na realizację zadania pozyskane zostały ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.