XII Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych w Domu Parafialnym w Pleszewie – 17.12.2017

XII Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych w Domu Parafialnym w Pleszewie – 17.12.2017

W tym roku do wspólnego stołu w Domu Parafialnym zasiadło około 300 osób. Tradycyjnie także jednym z gości szczególnych jest Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Edward Janiak.
Wspólna wigilia rozpoczęła się od jasełek w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Oficjalnie wieczerzę zainaugurował Arkadiusz Ptak – zastępca burmistrza MiG Pleszew. W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie proboszczowie wszystkich pleszewskich parafii: Słowo Boże skierował do zebranych ks. prałat Henryk Szymiec, życzenia świąteczne złożył ks. kanonik Krzysztof Grobelny, natomiast opłatki i świąteczne potrawy poświęcił ks. kanonik Tadeusz Pietrzak.
Miała też miejsce wizyty Św. Mikołaja, w rolę którego tradycyjnie wciela się corocznie Włodzimierz Grobys – radny Rady Miejskiej w Pleszewie.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał świąteczną paczkę żywnościową.
Miało tez miejsce wspólne kolędowanie, któremu przewodniczył chór Schroniska Św. Brata Alberta w Pleszewie w połączeniu z chętnymi osobami, które były na sali. A wszystko to odbyło się pod okiem Doroty Żychlewicz.
Wigilia zakończyła projekcja filmu podsumowującego całoroczne pleszewskie obchody Roku Św. Brata Alberta.
W organizację Wigilii dla osób bezdomnych i samotnych corocznie angażuje się wiele instytucji, szkół oraz prywatnych przedsiębiorców. Głównymi organizatorami są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie, Akcja Katolicka przy parafii p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela z Kryspinem Kuberką na czele oraz Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. Dzielnie przedsięwzięcie wspierają uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie, pleszewski Dom Kultury oraz prywatni przedsiębiorcy, którzy chętnie dzielą się tym, co mają – wspierają organizację finansowo lub w postaci darów. W tym roku dzielnie pomagali także pleszewscy Harcerze ze Związku Drużyn ZHP Pleszew im. A. Rymarczyka pod dowództwem Sławomiry Madalińskiej.