Senioralna olimpiada

Senioralna olimpiada

Piękna polska jesień” to hasło Senioriady w Pleszewie, która odbyła się 28 września 2018r w Zespole Szkół Publicznych nr 3. W wydarzeniu uczestniczyli emeryci z gmin Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew. SENIORIADA stała się doskonałą okazją do połączenia sił przez różne instytucje, zajmujące się ochroną praw seniorów. Wspólne stanowisko promocyjne stworzyła policja, ratownicy medyczni z PCM, Biuro Terenowe ZUS oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie, który ostrzegał przed podpisywaniem umów bez czytania i zrozumienia ich treści, nieprzemyślanymi zakupami podczas pokazów domowych czy w wynajętych salach, przed rzekomo bezpłatnymi badaniami lekarskimi, przed oszustami, podszywającymi się pod reprezentantów energetyki, firm telekomunikacyjnych. Na stoisku udostępniono ulotki i materiały informacyjne o prawach konsumenckich.

Podczas imprezy były konkurencje m.in. rzut lotkami, rzut piłką do kosza czy strzały kijem hokejowym. Nie zabrakło również występów chóru z Dobrzycy, kapeli znad Prosny