Protokół Jury

Protokół Jury

Protokół Jury XXII edycji Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartką Bożonarodzeniową.