Klauzula informacyjna Dom Kultury w Pleszewie

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Kultury w Pleszewie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury z siedzibą przy Bogusza 1, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 83 62.
 2. W Domu Kultury wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 742 83 62 lub pod adresem e-mail: dkpleszew(at)wp.pl (w miejsce „”at” wpisać znak „@”)
 3. Dom Kultury w Pleszewie gromadzi Państwa dane w celu:
 • realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
 • informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 • podjęcia pracy.
 1. W związku z przetwarzaniem w Domu kultury w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dom Kultury w Pleszewie;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Dom Kultury w Pleszewie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Dom Kultury w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Kultury w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W Domu Kultury w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.