Noworoczne Spotkanie 2019

Noworoczne Spotkanie 2019

Noworoczne Spotkanie 2019

Poznaliśmy już Pleszewianina roku……

Tradycyjnie Spotkanie Noworoczne, odbyło się w piątek 8 lutego 2019 r w kinie Hel w Pleszewie. Zaprezentowany został film podsumowujący miniony rok, przedstawiający nie tylko imprezy, ale i inwestycje oraz inne przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze.

Nominowani do tytułu Pleszewianina Roku 2018 zostali : Siostry Dominikanki z Broniszewic, Artur Kowalski, Sławomir Moch, OSP w Pleszewie, Miłosz Pawlak, Lucyna Roszak, Ewa Siekierska, Magdalena Sobczak, Piotr Świderski, Przemysław Konopczyński i Marcin Wegner.

Pleszewianinem Roku 2018 po podliczeniu głosów czytelników oraz kapituły honorowej została wybrana Ewa Siekierska – inicjatorka i koordynatorka „Pierwszej Senioriady Powiatu Pleszewskiego”, sekretarz Pleszewskiej Rady Seniorów, która aktywizuje seniorów Ziemi Pleszewskiej oraz społeczności Pleszewskiego Uniwersytetu III wieku.

Pleszewska Izba Gospodarcza już po raz XVIII przyznała tytuł Biznesmena Roku. W czasie tegorocznej gali otrzymał ją Tadeusz Stefaniak, wieloletni prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Tytuł „Rolnik/Ogrodnik Roku 2018” otrzymał Jan Noskowski z Brzezia z gminy Pleszew, którego gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i bydła opasowego.

Rzemieślnikiem Roku decyzją Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie został Lucjan Majchrzak.

Tytuł „Mecenasa Pleszewskiej Kultury 2018” otrzymali: Sławomir Moch, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie oraz twórcy Attractive Sound Festival w Pleszewie: Jacek Rabiak i Dawid Tomczak.

Zaszczytny Tytuł „Otwarty na dobroczynność” przyznano – za działalność ponad podziałami Siostrom Dominikankom z Broniszewic.