Dom Kultury w Pleszewie

ul. Bogusza 1
63-300 Pleszew
woj. wielkopolskie
Polska

Adres email: sekretariat@dkpleszew.pl
Telefon: 62-74-28-362
Tel/Faks: 62-74-22-631

NIP 617-12-19-263
REGON 250 633 190
Nr Konta B.S 08 8407 0003 0019 1388 2000 0001

Dane Osobowe – pamiętaj, że je podajesz

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew

Celem zbierania danych jest udzielenie informacji jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w sprawach: podjęcia u nas pracy lub (i) świadczonych przez nas usług lub (i) produktów przez nas oferowanych lub (i) złożenia skargi albo uwagi dotyczącej usług lub produktów przez nas oferowanych lub (i) współpracy biznesowej lub (i) kontaktu w innym przedmiocie określonym przez Panią/Pana.

Informacje dotyczące przysługujących Ci praw , w tym praw do: usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu oraz pozostałe informacje wymagane prawem zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu odpowiedzi, załatwienie Pani/Pana sprawy.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności. Kliknij TUTAJ
Koniecznie przeczytaj dokument „Obowiązek informacyjny” Kliknij TUTAJ
Formularz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kliknij TUTAJ