Finał XII edycji Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

Finał XII edycji Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

Na konkurs nadesłano 1874  prace ze 186 placówek szkolnych, kulturalnych i innych  z terenu  całej Wielkopolski. Jury rozpatrywało prace pod kątem autentyczności przekazu plastycznego. Oceniane również było zaangażowanie w kreację rysunkową, malarską, graficzną czy biegłość wykonania kompozycji i walory estetyczne.

Jury nagrodziło łącznie 104 osoby, przyznając 25 nagród oraz 79 wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Jury w każdej kategorii wiekowe przyznało również nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Nagrodę specjalną przyznał także dyrektor Domu Kultury w Pleszewie za największą liczbę nagrodzonych i wyróżnionych prac z jednej placówki. Po raz trzeci w historii konkursu nagrodę otrzymała szkoła w Rychnowie.