Dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie w ramach Projektu „Niepodległa”

Dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie w ramach Projektu „Niepodległa”

Na konkurs „Niepodległa” –  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  wpłynęło 2516 wniosków, natomiast dotacje otrzymało 218 organizacji i instytucji. Jedną z nich jest Dom Kultury w Pleszewie.

Celem programu jest włączenie mieszkańców  w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej. Projekt koncertowy – happening „Barwy Niepodległości” – to interdyscyplinarny projekt edukacyjny skoncentrowany wokół wielu działań (wystawa, koncert, animacje – pokaz rekonstrukcji historycznej).

To przedsięwzięcie edukacyjne popularyzujące wiedzę na temat walki narodu polskiego z zaborcami i uroczystymi obchodami w 2018r, setnej rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, to także spotkanie integracyjne młodych utalentowanych wykonawców amatorów oraz artystów profesjonalnych służące konfrontacji sceny amatorskiej i zawodowej.

Formuła projektu służy wzbogaceniu lokalnej oferty kulturalnej w oparciu o połączenie różnych działań artystycznych ( muzyka, sztuka, animacje). W działaniach happeningowych projektu udział weźmie Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Prezentowana podczas działań projektu wystawa stanowi pokłosie konkursu plastycznego „Marsz ku Niepodległej” zorganizowanego przez Dom Kultury w Pleszewie.